Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä: hieroja Merja Hyvönen

Asiakkailta kerätään yhteystietoja ja hoitoon liittyviä tietoja kuten käyntipäiviä yms.

Kyseisiä tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Asiakastiedot säilytetään paperilla pistekirjoituksella kirjoitettuna. Tietoja ei säilytetä tietokoneella, puhelimessa tai nettipalveluissa.

Tietoja säilytetään Sosiaali ja terveysministeriön potilasasiakirjojen säilytystä koskevan asetuksen määräämien aikarajojen mukaisesti.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa tietonsa ja pyytää oikaisemaan tai päivittämään ne. Pyyntö on tehtävä tunnistettavasti esim. allekirjoitetulla kirjeellä. Pyydetyt tiedot on annettava asiakkaalle kuukauden kuluessa. Hoitoon liittyviä tietoja ei voi poistaa potilasasiakirjojen säilytysajan aikana (asetus potialsasiakirjojen säilytyksessä).

Tietoja käsittelee vain hieroja Merja Hyvönen.